Array

شاهنامه پژوهی ویژه جوانان

 

 

آغاز کلاس شاهنامه پژوهی ویژه جوانان

با استاد گرانقدر دکتر آرش اکبری مفاخر

پنجشنبه 29 آبانماه 1393

ساعت 12

 

تمبر راه شاهنامه

به نام خداوند جان و خرد


با درودی نیک آکند


با والاترین سپاس ها ، به آگاهی می رساند بنیاد فردوسی بسی سرفراز است تا باری دیگر ژرفای اندیشه و فرهنگ ایرانی را به گوش فرهنگ مداران ایران زمین و جهان به نیکی زمزمه نماید از اینروی تمبر یادمان راه شاهنامه که در روز 26 اردیبهشت 93 با حضور گرم و پرمهر مقام های رسمی ، فرهنگی ، ورزشی ، رونمایی و مهر و امضاء گردید ، حال آنکه پوستر رونمایی آن تمبر به عنوان یک اثر فرهنگی ، تاریخی و ملی که این خود رستاخیزی ست در راه خویشتن شناسی ایرانیان و شناختن و شناساندن فرهنگ درخشان ایرانی ، از سوی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی و مدیریت آرامگاه فردوسی و موزه فرهنگی و تاریخی توس با همکاری بنیاد فردوسی توس، سازمان تربیت بدنی ، و مدیریت مجموعه و پایگاه فرهنگی- تاریخی توس ، در تاریخ 27 آبان 1393 پذیرفته شده و به موزه ی فرهنگی آرامگاه فردوسی پیشکش گردید .